FUNDAȚIA LUMINA BRĂILA, implementează începand cu data de 20.06.2019, în parteneriat cu COMUNA MIRCEA VODĂ, proiectul „VÂRSTA VULNERABILITĂȚII” ID MySMIS 126317 Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiunea: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Cod apel POCU/436/4/4.

 

Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului persoanelor, din municipiul Brăila și din comunitatea rurală Mircea Vodă, aparținând grupului vulnerabil al persoanelor cu vârsta de 65 ani și peste această vârstă, prin furnizarea de servicii sociale integrate adecvate nevoilor specifice fiecărei persoane în parte, astfel încât să se asigure menținerea acestora, cât mai mult posibil, în mediul lor de viață, prelungirea și îmbunatățirea calități vietii, promovarea participării active și demne a lor la viața socială a comunității din care fac parte.

 

Rezultatele asteptate:

reducerea numărului persoanelor cu vârsta de 65 ani si peste această vârstă afalte în stare de vulnerabilitate prin:

  • înființarea, în municipiul Brăila a unui serviciu social integrat CENTRU DE ZI de socializare și petrecerea timpului liber pentru persoane vârstnice;
  • înființare unui Serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliul destinat persoanelor vârstnice din comuna Mircea Voda;
  • dezvoltarea Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliul destinat persoanelor vârstnice din municipiul Brăila

 

Valoarea totala a proiectului: 2.657.230,71 lei, din care: 2.258.646,29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din partea FSE; 369.934,42 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 28.650 lei cofinanțarea proprie a partenerului proiectului.

 

Durata de implementare: 20.06.2019 – 19.12.2021, pe parcursul a 30 luni

 

Cod proiect: POCU/436/4/4/126317

 

„Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

Date de contact: FUNDATIA LUMINA BRAILA

Str. Aleea Narciselor nr.1, loc.Brăila, cod postal 810488;

Email:fundatialumina@yahoo.com; tel: 0239613928; facebook: FUNDATIA LUMINA