Fundația Lumina Brăila are următoarele obiective:

 • 1. Integrarea socio-profesională a tinerilor peste 18 ani, cu sau fără dizabilități, proveniți din centrele de plasament și a altor categorii aflate în situații asemănătoare;

 • 2. Formarea profesională a tinerilor beneficiari ai serviciilor fundației;

 • 3. Identificarea de locuri de muncă corespunzatoare aptitudinilor fizice și intelectuale ale tinerilor, la agenți economiei cu capital de stat sau privat;

 • 4. Amenajarea unor ateliere, unde tinerii să poată desfășura activități profesionale;

 • 5. Amenajarea și dotarea unor spații de locuit pentru tinerii peste 18 ani, cu sau fără dizabilități, proveniți din centrele de plasament, lipsiți de sprijinul părinților sau a altor rude;

 • 6. Realizarea de activități de consiliere profesională și îndrumare vocațională în favoarea tinerilor;

 • 7. Asigurarea cazării temporare cu posibilitatea asigurării asistenței medicale și a condițiilor necesare, până la găsirea unei soluții permanente de reintegrare;

 • 8. Integrarea socială a persoanelor cu nevoi speciale, prin organizarea de activități socio-culturale;

 • 9. Sprijinirea și ajutorarea persoanelor vârstnice și familiilor sărace cu copii mulți, fără venituri sau cu venituri mici, lipsiți de posibilitatea de a-și procura hrana și/sau medicamentele necesare;

 • 10. Desfășurarea de activități de protecție a copilului aflat în dificultate;

 • 11. Acordarea de servicii sociale;

 • 12. Îmbunătățirea stilului de viață al persoanelor cu handicap, a persoanelor aflate în dificultate majoră (din toate categoriile de vârstă), a oamenilor. fără locuință, a familiilor cu mulți copii, a copiilor abandonați, a copiilor străzii sau a celor proveniți din centrele de plasament, a persoanelor vârstnice, cu sau fără dizabilități;

 • 13. Promovarea integrării/reintegrării sociale a persoanelor cu dizabilități prin apariția barierelor sociale, precum și diminuarea consecințelor barierelor actuale.

 • 14. Protejarea persoanelor cu handicap prin dezvoltarea unor servicii de asistență socială în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, prezervării autonomiei și protecției persoanei, prevenirii marginalizării și excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții;

 • 15. Mediatizarea informațiilor cu privire la problematica persoanelor cu handicap;

 • 16. Înființarea unui birou pentru servicii de consiliere și ajutorare a celor aflați în impas.

 • 17. Promovarea turistică a imaginii orașului și zonei adiacente în țară și străinătate prin realizarea de materiale de specialitate (publicații, broșuri, pagini web, etc.), campanii mass-media, organizarea și/sau participarea la simpozioane, expoziții;

 • 18. Inițierea de activități legate de dezvoltarea turismului;

 • 19. Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinatate în domeniul turismului;

 • 20. Inițierea și derularea de proiecte de dezvoltare locală și regională în domeniul economico-social, cu finanțări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din țară și străinatate;

 • 21. Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din tară și străinătate în domeniul sprijinirii și dezvoltării locale regionale, precum și în domeniul protecției mediului;

 • 22. Sprjinirea planurilor de dezvoltare a comunității locale.

 • 23. Colaborarea cu persoane fizice și juridice din țară și străinatate pentru realizarea obiectivelor și îndeplinirii misiunii.

 • 24. Dezvoltare de activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul fundației.

 • 25. Derularea de activități promoționale în vederea susținerii sponsorizărilor, potrivit legislației;

 • 26. Alte activități care contribuie la realizarea scopului fundației, potrivit legislației.

Puteți fi alături de noi și să ne ajutați să ne îndeplinim obiectivele:

Directionati 3,5% din impozit pe o perioada de 2 ani.

Vă invităm să ne susțineți în atingerea obiectivelor noastre.

Directionati 20% din impozit pe profit către FUNDAȚIA LUMINA.