Fundația Lumina Brăila are următoarele obiective:

 • 1. Integrarea socio-profesionala a tinerilor peste 18 ani, cu sau fara dizabilitati, proveniti din centrele de plasament si a altor categorii aflate in situatii asemanatoare;

 • 2. Formarea profesionala a tinerilor beneficiari ai serviciilor fundatiei;

 • 3. Identificarea de locuri de munca corespunzatoare aptitudinilor fizice si intelectuale ale tinerilor, la agenti economiei cu capital de stat sau privat;

 • 4. Amenajarea unor ateliere, unde tinerii sa poata desfasura activitati profesionale;

 • 5. Amenajarea si dotarea unor spatii de locuit pentru tinerii peste 18 ani, cu sau fara dizabilitati, proveniti din centrele de plasament, lipsiti de sprijinul parintilor sau a altor rude;

 • 6. Realizarea de activitati de consiliere profesionala si indrumare vocationala in favoarea tinerilor;

 • 7. Asigurarea cazarii temporare cu posibilitatea asigurarii asistentei medicale si a conditiilor necesare, pana la gasirea unei solutii permanente de reintegrare;

 • 8. Integrarea sociala a persoanelor cu nevoi speciale, prin organizarea de activitati socio-culturale;

 • 9. Sprijinirea si ajutorarea persoanelor varstnice si familiilor sarace cu copii multi, fara venituri sau cu venituri mici, lipsiti de posibilitatea de a-si procura hrana si/sau medicamentele necesare;

 • 10. Desfasurarea de activitati de protectie a copilului aflat in dificultate;

 • 11. Acordarea de servicii sociale;

 • 12. Imbunatatirea stilului de viata al persoanelor cu handicap, a persoanelor aflate in dificultate majora (din toate categoriile de varsta), a oamenilor. fara locuinta, a familiilor cu multi copii, a copiilor abandonati, a copiilor strazii sau a celor proveniti din centrele de plasament, a persoanelor varstnice, cu sau fara dizabilitati;

 • 13. Promovarea integrarii/reintegrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin aparitia barierelor sociale, precum si diminuarea consecintelor barierelor actuale.

 • 14. Protejarea persoanelor cu handicap prin dezvoltarea unor servicii de asistenta sociala in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, prezervarii autonomiei si protectiei persoanei, prevenirii marginalizarii si excluziunii sociale, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii;

 • 15. Mediatizarea informatiilor cu privire la problematica persoanelor cu handicap;

 • 16. Infiintarea unui birou pentru servicii de consiliere si ajutorare a celor aflati in impas.

 • 17. Promovarea turistica a imaginii orasului si zonei adiacente in tara si strainatate prin realizarea de materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.), campanii mass-media, organizarea si/sau participarea la simpozioane, expozitii;

 • 18. Initierea de activitati legate de dezvoltarea turismului;

 • 19. Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate in domeniul turismului;

 • 20. Initierea si derularea de proiecte de dezvoltare locala si regionala in domeniul economico-social, cu finantari proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara si strainatate;

 • 21. Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate in domeniul sprijinirii si dezvoltarii locale regionale, precum si in domeniul protectiei mediului;

 • 22. Sprjinirea planurilor de dezvoltare a comunitatii locale.

 • 23. Colaborarea cu persoane fizice si juridice dirt tara si strainatate pentru realizarea obiectivelor si indeplinirii misiunii.

 • 24. Dezvoltare de activitati economice directe in vederea autofinantarii,in concordanta cu scopul fundatiei.

 • 25. Derularea de activitati promotionale in vederea sustinerii sponsorizarilor, potrivit legislatiei;

 • 26. Alte activitati care contribuie la realizarea scopului fundatiei, potrivit legislatiei.

Puteți fi alături de noi și să ne ajutați să ne îndeplinim obiectivele:

Directionati 3,5% din impozit pe o perioada de 2 ani.

Descarcă formular