VÂRSTA VULNERABILITĂȚII MySMIS 126317

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru descrierea pe larg a proiectului accesati www.varstavulnerabilitatii.ro 

Descrierea proiectului

FUNDAȚIA LUMINA BRĂILA, implementează începand cu data de 21.06.2019, în parteneriat cu COMUNA MIRCEA VODĂ, proiectul „VÂRSTA VULNERABILITĂȚII” ID MySMIS 126317. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; Componenta 1 BUNICII COMUNITĂŢII Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoane vârstnice – Regiuni mai puţin dezvoltate; Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Operaţiunea: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Cod apel POCU/436/4/4.

Obiectiv General

Reducerea numărului persoanelor, din municipiul Brăila și din comunitatea rurală Mircea Vodă, aparținând grupului vulnerabil al persoanelor cu vârsta de 65 ani și peste această vârstă, prin furnizarea de servicii sociale integrate adecvate nevoilor specifice fiecărei persoane în parte, astfel încât să se asigure menținerea acestora, cât mai mult posibil în mediul lor de viață, prelungirea și îmbunatățirea calității vieții, promovarea participării active și demne a lor la viața socială a comunității din care fac parte. Rezultatele asteptate: reducerea numărului persoanelor cu vârsta de 65 ani si peste această vârstă aflate în stare de vulnerabilitate.

Rezultatele așteptate

Reducerea numărului persoanelor cu vârsta de 65 ani si peste această vârstă afalte în stare de vulnerabilitate prin:

  • înființarea, în municipiul Brăila a unui serviciu social integrat CENTRU DE ZI de socializare și petrecerea timpului liber pentru persoane vârstnice;
  • înființare unui Serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliul destinat persoanelor vârstnice din comuna Mircea Voda;
  • dezvoltarea Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliul destinat persoanelor vârstnice din municipiul Brăila

Despre

Valoarea totala a proiectului: 2.657.230,71 lei, din care: 2.258.646,29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din partea FSE; 369.934,42 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 28.650 lei cofinanțarea proprie a partenerului proiectului.

 Durata de implementare: 20.06.2019 – 19.12.2021, pe parcursul a 30 luni

 Cod proiect: POCU/436/4/4/126317

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro