RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2023

Împreună, dăruim o rază de lumină

Din 1997, suntem familia tinerilor proveniți din centrele de plasament și a vârstnicilor singuri și nevoiași.

Aceasta este familia noastră !

Fundația Lumina Brăila a fost fondată în anul 1997 de către un parteneriat local format din autoritățile publice, instituții descentralizate și agenți economici, pentru a se implică în rezolvarea problemelor unui grup țintă bine definit: tinerii crescuți până la 18 ani în centrele de plasament, fără posibilitatea de integrare socio-profesională.

Ulterior Fundația Lumina Brăila a identificat și alte nevoi ale comunității, alt grup țintă aflat în dificultate, vârstnicii singuri, săraci și bolnavi. Pentru acest grup țintă s-a stabilit serviciul social specific nevoilor cu care se confruntă și au fost atrase fonduri pentru crearea condițiilor de acordare a serviciilor sociale.

Misiunea organizației noastre este de a acordă servicii sociale persoanelor aflate în dificultate, de a le sprijini când le este foarte greu.

Beneficiarii Fundației lumina Brăila sunt „ bunicii fără nepoți și nepoții fără bunici”!

Serviciile sociale acreditate sunt:

„Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu”

Serviciul social „ Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu” adresat persoanelor vârstnice, cod serviciu social 8810 ID-I, licențiat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, este înființat și administrat de Fundația Lumina Brăila, acreditată că furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare Seria LF nr 0009902, încă din anul 2000.

Scopul serviciului social „ Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu” este acordarea de servicii sociale persoanelor vârstnice din municipiul Brăila, ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate și serviciile oferite, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de marginalizare socială, promovării incluziunii sociale, creșterii calității vieții și integrarea în comunitate.

Obiectivele serviciului social vizează reducerea numărului persoanelor din municipiul Brăila care aparțîn grupului vulnerabil al persoanelor cu vârstă de peste 64 ani, prin furnizarea de servicii sociale integrate, adecvate nevoilor specifice fiecărei persoane, astfel încât să se asigure îmbunătățirea calității vieții, evitarea marginalizării prin promovarea participării la viață socială a comunității din care fac parte.

Capacitatea „ Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu „

este de 50 beneficiari, persoane cu situație meterială și familială precară, selectate în proiect.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul ‘’Centrului de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice’’ sunt următoarele:

 1. Serviciul de menaj la domiciliu;
 2. Serviciul de spălătorie;
 3. Materiale de curățenie;
 4. Rezolvarea problemelor legate de deplasare;
 5. Asistență socială și consiliere socială.

Responsabili proiect:

 1. Asistent social –  MateiGina
 2. Lucrător social: Bărbuceanu Roxana
 3. Îngrijitor vârstnici la domiciliu  – Ciobotaru Mărioara
 4. Responsabil financiar – Dobrilă Steluța
 5. Director Executiv –Neacșu Carmen Daniela

          Activitatea desfășurată în cadrul „Centrului de îngrijire și asistență la domiciliu „

Pe parcursul anului 2023 beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, au primit următoarele servicii:

1. Menaj la domiciliu

Activitatea de menaj la domiciliu s-a desfășurat pentru 10 de beneficiari din totalul de 50 de beneficiari ai proiectului pe parcursul întregului an și a constat în următoarele operațiuni: măturat, aspirat, spălat pardoseală, periat covoare, spălat uși, geamuri, șters praful, igienizare baie și bucătărie. Acolo unde a fost cazul s-au efectuat mici reparații în gospodărie, s-a urmărit reabilitarea și adaptarea ambientului în vederea eficientizării spațiului de locuit.

2. Serviciul de spălătorie

Acesta se desfășoară în cadrul spalatoriei existente la sediul fundației. Incinta este dotată cu mașini de spălat, uscător de rufe, masă de călcat, spații aferente pentru depozitarea efectelor.

Activitatea a constat în spălarea și călcarea unei cantități de 5-6kg. rufe/beneficiar la o prestație, precum și efectuarea unor mici retușuri și modificări, unde a fost cazul. Rufele s-au ridicat de la beneficiari odată la două săptămâni, conform graficului stabilit, s-au igienizat și au fost returnate în condiții optime de transport și igienă. De acest serviciu au beneficiat 10 persoane lunar.

3.  Distribuirea pachetului lunar

  Pe parcursul anului 2023, activitatea de distribuire a pachetului lunar ce conține produse alimentare de baza, produse de igienă personală și a locuinței, s-a desfășurat cu regularitate pentru toți cei 50 de beneficiari ai proiectului. Un ajutor foarte important pentru serviciu, a fost din partea tinerilor voluntari din cadrul Centrului de Tranzit al fundației, care s-au implicat în această activitate ajutând la distribuirea și transportul produselor.

4. Rezolvarea problemelor legate de deplasare

Pentru persoanele vârstnice cărora ne adresăm în cadrul proiectului, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă este imposibilitatea de a se deplasa în vederea rezolvării anumitor situații. În decursul acestui an am fost alături de beneficiarii noștri care au mari probleme de sănătate, nu mai au familie sau sunt neglijați de către proprii copii. Au fost însoțiți la medicul de familie, la medicul de specialitate, la spital, la anumite instituții ale statului. Personalul abilitat s-a ocupat de programarea la medicul de familie, obținerea trimiterilor la medicul specialist, procurarea medicamentelor de la farmacie. S-a efectuat lunar plata facturilor pentru utilități, s-au făcut cumpărături vizând alimente, bunuri de uz gospodăresc, diverse.

5. Asistență socială și consiliere socială

Pe parcursul anului 2023, beneficiarii serviciilor sociale din cadrul “Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu”, au beneficiat de activități de informare, socializare, monitorizarea stării de sănătate. Personalul de specialitate din cadrul centrului a purtat discuții cu beneficiarii pe diverse teme, de interes fiind cele medicale, sociale, religioase. Totodată, personalul serviciului s-a implicat în soluționarea unor probleme sociale ale beneficiarilor: completarea dosarelor pentru obținerea subvenției la căldură, înaintarea documentelor la Administrația Financiară în vederea scutirii de impozite pentru persoanele cu invaliditate, plata impozitului pe teren și clădiri pentru celelalte categorii de beneficiari. Au beneficiat de aceste servicii un număr de 15 seniori.

6. Monitorizarea stării de sănătate.

Menționăm faptul că pe parcursul anului 2023, beneficiarilor le-a fost monitorizată starea de sănătate prin măsurarea tensiunii arteriale, a glicemiei, a saturației de oxigen/puls, activitate deosebit de apreciată de către aceștia. Verificarea regulată a acestor parametri le-a permis beneficiarilor să-și adapteze stilul de viață, să evite excesele(alimentare, medicamentoase), să adopte un mod de viață echilibrat.Toți cei 50 de beneficiari au participat la acțiunea de monitorizare.

În urmă activității depuse în anul 2023, am constatat că beneficiarii au fost foarte mulțumiți de serviciile acordate, o parte dintre ei depășind starea de vulnerabilitate la care erau expuși.

Proiecte

1.“Dăruiește pentru un bunic”

Într-o lume axată mai mult pe interesele personale decât pe cele sociale, iată că se pot întâmplă și lucruri frumoase! Cine nu știe că în fiecare comunitate există persoane vârstnice cu nevoi special.

Unii sunt îngrijiți de familie, alții sunt îngrijiți în instituții specializate, iar de alții nu are grijă nimeni, sunt uitați de comunitate…Aceștia sunt vârstnicii pe care noi ii ajutăm. Bunicii uitați de toți, fără nici un ajutor, fără speranța zilei de mâine!

Nu putem și nu vom putea face acest lucru singuri, avem nevoie de ajutor, de ajutorul tinerilor.De ce tinerii ?

Pentru că doar așa îi putem educa să fie mai buni, mai darnici, mai sensibili, oferindu-le modele pozitive de viață. Astfel tinerii vor deprinde capacitatea de a aprecia faptele bune raportate la cele rele, vor dezvoltă atitudini și comportamente pozitive față de persoanele în vârstă care, de multe ori, ajung în situații defavorabile, chiar de risc !

Marele nostru câștig, al tuturor, este faptul că vom avea o generație de tineri responsabili, capabili să ofere necondiționat ajutor celor care au nevoie de el !

Scopul proiectului este de a colecta produse alimentare de bază de la elevii brăileni și de a le distribui vârstnicilor, beneficiari ai fundației, lunar.

PARTENERI:

ISJ Brăila, Grădinița “Tic Pitic”, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială “ Dimitrie Cantemir”, Colegiul Național “Ana Aslan”, Colegiul Economic “ Ion Ghica”, Liceul Teoretic “Panait Cerna”, Colegiul Național “Nicolae Iorga”, Colegiul Național “ Gh. M. Murgoci”, Colegiul Național Pedagogic ” D.P.Perpessicius”.

1. Parastas pentru cei ce nu mai sunt!

Proiect prin care pomenim vârstnicii, foști beneficiari ai fundației, ce au

trecut în neființă, proiect ce funcționează încă din anul 2018. Au slujit preot paroh Victor Țugui și preot Mihai Ciprian Ducă, iar alimentele au fost donate de comunitate și Banca Pentru Alimente Galați. Preparatele au fost gătite de specialiștii fundației, ajutați de tinerii voluntari din Centrul de tranzit, iar produsele au fost împărțite vârstnicilor și tinerilor beneficiari ai fundației.

3. Fondul pentru vârstnici- “Bunici fără nepoți, nepoți fără bunici!” –  Răspundem cu sufletul!

Proiect la final, după 12 luni de activitate, finanțat de către Fundația Regală Margareta a României, având că obiectiv acordarea lunară a unui supliment nutritiv vârstnicilor beneficiari ai fundației, implicarea tinerilor beneficiari ai Centrului de Tranzit în activitățile de voluntariat adresate vârstnicilor, creând astfel o punte între generații și realizarea unor activități comune cu prilejul sărbătorilor de Crăciun.

PARTENERI: F.R.M.R., Școală Gimnazială “ Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic “Panait Cerna”, Banca Pentru Alimente Galați.

4. Daruri pentru 50 vârstnici

Proiect derulat de Arhiepiscopia Dunărea de Jos, Parohia “Sf Arhangheli Mihail și Gavrilă”, prin preot paroh Victor Țugui și preot Mihai Ciprian Ducă, ce a constat în oferirea darurilor mai mult decât necesare celor 50 de seniori de care fundația are grijă. Darurile au constat în produse de igienă persoanală și a locuinței, alimente de baza, lenjerii de pat, paturi, pilote, o mașină de spălat rufe cu detergentul aferent.

5. Săptămâna fructelor și a legumelor donate

Proiect inițiat de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu unitățile școlare din Brăila. Scopul proiectului fiind de colectarea de legume și fructe de la elevi și dăruirea lor persoanelor aflate în dificultate. 50 seniori, beneficiari ai Fundației Lumina Brăila, au primit cantități generoase de legume și fructe, activitate deosebit de apreciată de către aceștia.

6. Daruri de Paște și de Crăciun

De mulți ani, Nicușor Pavel, un fost beneficiar al fundației, întoarce din binele primit oferind daruri generoase ce constau în produse alimentare, la care seniorii noștri nici nu puteau visa, pentru toți cei 50 seniori. Nicușor, un exemplu pentru foarte mulți dintre noi!

Centrul de Tranzit

 

          Serviciul social „Centrul de Tranzit, cod serviciu social 8810CZ-V-ÎI, licențiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, seria LF Nr.0004306, este înființat şi administrat de Fundația Lumina Brăila, acreditată că furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 002975.

         Scopul serviciului social Centrul de Tranzit este acordarea de servicii sociale tinerilor proveniți din Sistemul de Protecție a Copilului, după împlinirea vârstei de 18 ani ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate/serviciile oferite, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale,creşterii calităţii vieţii și  integrarea socio- profesională.

         Obiectivele serviciului social sunt reprezentate de integrarea socio – profesională, pregătirea pentru o viață independența, promovarea participării active la viață socială a comunității din care fac parte prin furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor specifice fiecărei personae, astfel încât să se asigure îmbunătățirea calității vieții.

       Capacitatea  Centrului de Tranzit este de 32 de beneficiari, împărțiți pe două etaje ale locației ( etajele 1 și 2), cu acces la toate utilitățile.

       Grup țintă: tineri proveniți din centrele de plasament, sau fără locuința cu vârstă peste 18 ani.

       Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de tranzit  sunt:

     1.Găzduire pe perioada determinată

     2.Consiliere socială;

     3.Informare;

     4.Orientare professional/ vocațională.

Responsabili proiect:

 1. Asistent social –Matei Gina
 2. Psiholog clinician –Neacșu Carmen Daniela
 3. Responsabil financiar – DobrilaSteluța
 4. Director Executiv –Neacșu Carmen Daniela

Activitatea desfășurată în cadrul Centrului de tranzit

       Pe parcursul anului 2023, beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Centrului de tranzit au fost implicați în următoarele de activități: de informare, consiliere socială, orientare profesional/ vocațională.

      1. Găzduire pe perioada determinată

      Fiecare beneficiar este găzduit într-o camera mobilată și utilată cu strictul necesar: pat complet utilat, dulap haine, masă, scaune, comodă, dând posibilitatea tânărului să-și amenajeze camera după dorința personală. În luna noiembrie a fost schimbat întreg sistemul de încălzire a centrului social Centrul de tranzit, constând în 2 centrale termice de mare capacitate, 42 calorifere cu sistemul de prindere și tubulatura necesară. A fost reparat subsolul centrului și schimbată o parte din instalație. S-au montat geamuri termopan și la parterul centrului și a început renovarea bucătăriei de la etajul 1.

      2. Consiliere socială;

Beneficiarii au fost consiliați social cu privire la comportamentul în societate, la locul de muncă, în centrul social. Personalul de specialitate din cadrul centrului a inițiat proiecte pentru fiecare activitate în parte:

a) Tradiții și obiceiuri specifice Sărbătorilor Pascale,

În perioada sărbătorilor , tinerii au participat la activitatea de curățenie a centrului, din jurul centrului și a camerelor. Că niște buni creștini ce sunt, au vopsit ouă, și-au pregătit singuri masă de Paște.

a) “Și eu merit!”

Proiectul are că obiectiv recompensarea comportamentelor pozitive, întărirea lor și dezvoltarea abilităților de interacțiune socială.

Pe parcursul anului 2023, tinerii au mers într-o excursie tip circuit de 3 zile, la Bicaz, Lacu Roșu, Tg Neamț. Activitatea inedită pentru cei mai mulți dintre tineri a fost plimbarea cu telegondola, iar plimbarea cu vaporașul pe Lacul Bicaz a fost mirifică!

c ) Noi suntem bucătării!

În cadrul acestui proiect, beneficiarii, cei care sunt liberi de la serviciu, sub atentă îndrumare și supraveghere a asistentului social, gătesc atât pentru ei cât și pentru cei care sunt la serviciu, împărțind totul în mod egal.

d) Bunici fără nepoți, nepoți fără bunici!

În cadrul acestui proiect finanțat de Fondul pentru vârstnici al Fundației

Regale Margareta a României, beneficiarii Centrului de Tranzit s-au implicat că voluntari în distribuirea produselor adresate persoanelor vârstnice din cadrul serviciului “Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu”.

e)Bunicii noștri – Nepoții noștri! activitate de voluntariat în care au

fost implicați tinerii beneficiari ai fundației ce au adus un strop de bucurie în viață bunicilor din Căminul de bătrâni Sf Dumitrie, fiind sprijin pentru ei în excursia către Stațiunea Lacul Sărat, Mănăstirea Lacul Sărat.

f) E vremea colindelor! Vine, vine Moș Crăciun!

În cadrul acestui proiect, beneficiarii, împreună cu asistentul social colindat și oferit daruri vârstnicilor din Centrul rezidențial pentru personae vârstnice Sf. Dumitru.

De asemenea au mers și la biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril unde l-au colindat atât pe preotul parohiei cât și pe enoriași.

Totodată, au fost pregătite și câteva colinde și urări pentru conducerea centrului, a personalului de specialitate.

Beneficiarii, sub atentă supraveghere și îndrumare a asistentului social d-na Gina și- au pregătit și organizat masă de Crăciun!

 

  3. Informare;

Pe tot parcursul anului 2023 beneficiarii au fost informați despre virusul gripal, despre măsurile de prevenție împotriva infectării și răspândirii acestui virus, despre serviciile sociale oferite de Centrul de Tranzit din cadrul Fundației Lumina Brăila și anume: găzduire temporară, consiliere socială, integrare socio-profesională, dezvoltarea gradului de autonomie personal, importantă locului de muncă, respectarea angajatorului și a programului de lucru.

Pentru a preveni comportamentele antisociale am apelat la sprijinul Poliției Locale care le-a explicat tinerilor ce înseamnă comportamentele deviante și cum se pedepsesc.

Agenția AntiDrog a explicat riscurile consumului de droguri, iar d-na doctor Sfurtoc Corina de la cabinetul de planning familial le-a vorbit tinerilor despre educația sexualității și importantă ei.

   4.Orientare professional/vocațional:

Pe parcursul anului 2023 au fost organizate activități de consiliere a tinerilor care încă nu au un loc de muncă, pentru a li se identifica profilul vocațional /profesional.

În urmă acestei activități au fost încadrați la locul de muncă 6 beneficiari.

Din anul 2012 până în prezent:

153 tineri ne-au trecut pragul, din care

15 au obținut locuința ANL

26 au plecat în chirie

11 au primit locuința socială

12 au fost reintegrați în familie

14 au emigrat

2 deferiți adăpostului de noapte

1 plecat la mănăstire

16 și-au întemeiat familii

6 au câte 1 sau 2 copii

18 evacuați pentru tulburări comportamentale grave

32 găzduiți în prezent

SPONSORI:

Internaționale Gesellschaft fur Menschenrechte ( IGFM), Deutsche Sektion e. V.,( Arbeistsgruppe Fulda)

SC EXEST COM SRL.                                       SC VALROM EXIM SRL

AGRO PERILAND SRL                                   BANCA PENTRU ALIMENTE

SC GALA COM SRL                                          SC VARD BRĂILA SA

SC MONDO INDUSTRY                                  SC PANCRONEX SA

CUP DUNĂREA                                                TERMHIDRO SRL

SC AGRO HAGIU SRL                                    SC ES CONSULTING SRL

SC BGD IMPEX SRL                                       SC HAPPY FURSEC SRL

SC DISTRISAN SRL                                        LA MARITEC SRL

SC KARIM COM SRL                                     SC MIDEGA BUILDING SRL

ASOCIAȚIA CLUB ROTARY                         SC ABILITY TRADE SRL

SC ACAROM SRL                                            SC ALESTE MONT SRL

ASOCIAȚIA CLUB ROTARY                         SC MIDEGA BUILDING SRL

SC ABILITY TRADE SRL                               SC ACAROM SRL

SC ALESTE MONT SRL                                 SC SISMAD AGRO SRL

SC PROPIATRA DISTRIBUȚIE                   SC DANIFARM SRL

SC FARM DALIA SRL                                    SC ADOR SRL

SC SHELBY GRAND INVEST                      SC PARNACO COM SRL

Director executiv

Psiholog Neacșu Carmen