„Vârsta Vulnerabilității”, ID MySMIS 126317

2021-02-23T09:23:22+00:00

FUNDAȚIA LUMINA BRĂILA, implementează începand cu data de 20.06.2019, în parteneriat cu COMUNA MIRCEA VODĂ, proiectul „VÂRSTA VULNERABILITĂȚII” ID MySMIS 126317 Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiunea: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Cod apel POCU/436/4/4.   Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului persoanelor, din municipiul Brăila și din comunitatea rurală Mircea Vodă, aparținând grupului vulnerabil al persoanelor cu vârsta de 65 ani și peste această vârstă, prin furnizarea de servicii [...]